Michelle Schouteten a.k.a. Scouteten

  • Hoeveelste jaar leiding? 1ste jaar leiding
  • Vorige afdelingen? Nog geen
  • Studies/werk? Verpleegkunde en ik werk als jobstudent bij Slagerij Dewa en bij feestzalen Van Wonterghem
  • Hobby’s naast de Chiro? Tennis en Netflix
  • Favoriete maaltijd op kamp? Zwinnepot
  • Zotste spel ooit gespeeld/gemaakt? Leger!