Vzw ’t Chiroheem

Vzw ‘t Chiroheem is een ondersteunend orgaan voor Chiro Bavikhove, die bestaat uit oud-leiding en ouders. De vzw staat de Chiro bij met raad en daad maar het is niet de bedoeling om zich in te mengen in de werking.

Het hoofddoel is helpen instaan voor het onderhoud en beheer van de hemen, en in de komende jaren – met de verandering op de site aan de Sporthalle – het zetten van een nieuwbouw. Om daar geld voor in te zamelen, is er onder andere het jaarlijkse eetfestijn Kip & Rib.

Een tweede doel van de vzw is om de hoofdelijke verantwoordelijkheid bij het afsluiten van een contract voor een kamp of iets dergelijks weg te nemen bij de groepsleiding. Door dat bij de vzw te leggen, is het een stuk veiliger mocht er ooit iets gebeuren.

LOGO VZW 'T CHIROHEEM