Vzw ’t Chiroheem

Vzw ‘t Chiroheem is een ondersteunend orgaan voor Chiro Bavikhove, die bestaat uit oud-leiding en ouders. De vzw staat de Chiro bij met raad en daad maar het is niet de bedoeling om zich in te mengen in de werking.

Het hoofddoel is helpen instaan voor het onderhoud en beheer van de hemen en het zetten van een nieuwbouw. Om daar geld voor in te zamelen, is er onder andere het jaarlijkse eetfestijn Kip & Rib.

Een tweede doel van de vzw is om de hoofdelijke verantwoordelijkheid bij het afsluiten van een contract voor een kamp of iets dergelijks weg te nemen bij de groepsleiding. Door dat bij de vzw te leggen, is het een stuk veiliger mocht er ooit iets gebeuren.

LOGO VZW 'T CHIROHEEM

Chiro Bavikhove heeft groot nieuws. Binnenkort bestaat hun vzw ’t Chiroheem 25 jaar, en dat vieren we door eindelijk de lokalen te bouwen waar het aanvankelijk allemaal om te doen was.

Alle gekheid op een stokje, want je hoort ons al komen op onze Chirokousenvoeten: een bouwproject kost veel geld en we komen nog een klein beetje tekort. Maar daar kunnen jullie bij helpen. Klik hier voor meer informatie.